Annonse


Betaler dyrt for år 2000

Interne revisjoner av år 2000-arbeidet i Statoil viste at oljeselskapet må styrke innsatsen og øke framdriften i det viktige sikringsarbeidet fram mot tusenårsskiftet.

Det var ledelsen i oljeselskapet som tok initiativ til revisjonene, fordi de ikke var tilfreds med framdriften på noen av områdene, melder kundeavisen Ukeslutt.

Trenger mer penger
Ledelsen i Statoil oppgav i sommer at prislappen på år 2000-arbeidet ville komme på 185 millioner kroner. Med de ekstratiltakene som nå er iverksatt, vil sannsynligvis ikke dette beløpet være tilstrekkelig.

Revisjonene, som fant sted i november, gjaldt blant annet på Troll, Statfjord og på landanlegget på Kollsnes utenfor Bergen.

Et lignende tilsynsarbeid utført av Oljedirektoratet tidlig i desember kom til samme konklusjon.