Nokia 8810 kort

Annonse


Rekordsalg av mobiler

Nokia 8810 kort

– Veksten var betydelig større enn forventet og viser at mobiltelefonmarkedet vokser raskere enn noen hadde trodd, sier Stig M. Herbern, adm. direktør i Telenor Mobil.

Suksess for RingKontant
Av de 388.405 nye GSM-abonnentene Telenor fikk i fjor var vel 248.000 av disse RingKontant-abonnenter.

– Den kraftige veksten på RingKontant fører til at Telenor Mobil i løpet av få uker vil ta i bruk nytt utstyr som gir rom for å doble kundemassen på RingKontant, sier Herbern.

Annonse


Økningen i Telenors GSM-salg var 15 prosent bedre i fjor enn i 1997.

GSM 1800 er viktig
Den nye oversikten fra Telenor viser at selskapet nå har 1.570.522 mobilabonnenter.

I en pressemelding fra Telenor understreker Stig M. Herbern behovet for det nye GSM 1800-nettet som ble åpnet i fjor sommer og som allerede tar nærmere ti prosent av mobiltrafikken i de største byene.

31/12/97 31/12/98 Endring
GSM
871.535
1.134.405
+388.405
NMT 900
223.100
167.167
-55.933
NMT 450
164.651
143.451
-21.234
Total 1.259.286
1.570.522
+311.236

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse