Foss, Per-Kristian

Annonse


Lover teleaksjer til folket

Foss, Per-Kristian

– Fusjon er riktig. Det er et spørsmål om å spise eller bli spist i et så stor bransje. Men folket skal få kjøpe aksjer, lover nestleder Per-Kristian Foss i Høyre.

Aksjer til folket
Høyre var også positiv ved forrige fusjonsforhandling. Da reagerte partiet på at samferdselsminister Odd Einar Dørum blandet seg inn, og fikk stoppet prosessen.

– Nå er bedriftenes interesser blitt hørt av regjeringen, og vi tror det er riktig å jobbe for en fusjon, sier Foss til ITavisen.

Annonse


Kan hjelpe delprivatisering
Foss er også svært positiv til at dette kan kombineres med en delprivatisering av Telenor/Telia.

– Et nedsalg bør gjøres på samme måte som i Tyskland, der aksjene ble lagt ut også til mindre aksjonærer. Ikke bare store og utenlandske investorer har krav på å være med på tildelingen, sier han.

Konkurranse viktig
– Vi har selvsagt forståelse for bekymringer om svekket konkurranse på kort sikt, men synergieffekten veier veldig tungt i en slik avgjørelse. Fusjonen krever klare regulatoriske tiltak. Blant annet bør det vurderes hva man skal gjøre med Telia Norges infrastruktur og kundemasse, sier Foss.

Han nevner som en parallell, at da Orkla kjøpte Pripps, ble selskapet tvunget til å selge seg ut av Hansa. Foss tror at konkurranse vil komme uansett takket være ny teknologi. Dette vil gjøre eksisterende nett og infrastruktur til en mindre barriere for nye aktører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse