Erlend Schei

Annonse


Tiden jobbet for Hermansen

Erlend ScheiITavisen var tilstede i Stockholm da det ble gjort kjent at Tormod Hermansen blir konsernsjef i det nye storselskapet. Selskapets første styreformann blir Jan Stenberg. Påtroppende konsernsjef i Telia, Jan-Åke Kark, blir visekonsernsjef.

Tiden moden
– Tiden var nå mer moden for en fusjon. Sist ble prosessen ble forstyrret av mediapresset – vi fikk ikke den nødvendige ro som en slik situasjon krever. Vi kom styrket ut av at det har tatt et år å få en intensjonsavtale på plass, sa Hermansen på pressekonferansen i Stockholm.

Både Telenors Hermansen og Telias Kark understreket at det ikke vil bli aktuelt å selge ut mer enn 49 prosent – eierskapet vil uansett ligge i Norge og Sverige.

Ikke oppsigelser
Hermansen avviste ovenfor ITavisen at organisasjonsendringen i Telenor i fjor høst var en forberedelse på årets fusjon.

Det nye teleselskapet vil ha 51.000 ansatte. Hermansen mente at oppsigelser neppe var sannsynlig, blant annet på grunn av det han kalte stor naturlig avgang i tele- og IT-bransjen.

Hermansen påpekte samtidig at fusjonen var en offensiv handling, ikke et defensivt trekk gjort for å redde seg fra utenlandske oppkjøp. Telenors konsernsjef mente at en fusjon vil skjerpe telekonkurransen istedenfor å svekke den.

– Stordriftsfordeler og synergieffekter vil gjøre teletjenestene billigere for forbrukere, sa Hermansen.

Allianser?
Både Kark og Hermansen avviste at de nå var på jakt etter en stor partner. De vil heller søke allianser på de enkelte forretningsområdene.

I første omgang vil den norske stat eie 40 prosent, mens den svenske stat vil få 60 prosent.

Innen år 2001 skal selskapet privatisere, og en tredel legges ut til private kjøpere. Men i første omgang skal ingen kunne kjøpe mer enn tre prosent hver.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse