Paulsen, Bjørn

Annonse


Store kunder taper på fusjon?

Paulsen, Bjørn

– Fusjonen mellom Telia og Telenor vil redusere eller stanse reduksjonen i teleprisene til de største telekundene i Norge i et halvt til ett år. Fusjonen vil framtvinge større enheter også hos konkurrentene, sier generalsekretæren i NORTIB.

NORTIB er brukerorganisasjonen for telebrukerene i Norge. Det er spesielt storbedriftene som er organisert i NORTIB.

Bremser priskonkurransen
– Telia har gjort seg gjeldende på storbedriftsmarkedet spesielt innen finans- og oljesektoren. Telenor har fra før en klar dominans på dette området. ElTele og jernbaneverket har også en storbedriftsprofil, men har foreløpig ikke stor nok produktbredde. Derfor er det sannsynlig at fusjonen vil bremse priskonkurransen overfor de største bedriftskundene, sier Paulsen.

Annonse


Ikke utslag på SMB
Paulsen er ikke så redd for konkurransen overfor små og mellomstore bedrifter. Der er Tele2 en meget aktiv priskriger, og på dette området satser både Sence Nordic og en rekke andre mindre operatører. Han tror heller ikke konkurransen på forbrukermarkedet vil bli vesentlig rammet, men påpeker at det fusjonerte selskapet vil få omlag 90% av Internett-aksessen her i landet.

Uansett ville vi måttet vente på sterke aksessalternativer til Telenor. Her kan aksess via kabelnettet og strømnettet med tida øke konkurransen. På dette området er Janco Multicom og ElTele de største aktørene.

Mobil upåvirket
– Jeg holder det for sannsynlig at fusjonen vil føre til at selskapet lager ett nordisk mobilnett og at dette vil drive prisene nedover. NetCom vil fortsatt konkurrere sterkt på dette området og her er det flere regulatoriske forhold som avgjør konkurransenivået. Telia ville neppe bygd et eget mobilnett i Norge uansett, sier Bjørn Paulsen.

I 1998 var det et formidabelt prisfall på noen områder. Prisene på internasjonal trafikk falt med 42 prosent, på fast til mobil med 34 prosent og på fjerntakst med 45 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse