Annonse


Sense frykter fusjon

“Fusjonen mellom Telenor og Telia må ha som umiddelbar konsekvens at det norske Samferdselsdepartementet og telemyndighetene i Sverige og Danmark gir Sense den lov- og forskriftsbestemte adgang også til mobilnettene”, melder Sense i en kommentar til Telenor og Telias fusjonsplaner.

Frykter
Men pressemeldingen fra Sense skjuler dårlig frykten selskapet har for en ny telegigant:

“Det skjer nå en defacto remonopolisering i de skandinaviske telemarkedene. Ikke bare slår Telenor og Telia seg sammen og fjerner hverandres hovedkonkurrent i de to land, men i tillegg er Telenor og TeleDanmark sammen i Telenordia i Sverige, som nå trolig må avvikles, samtidig som TeleDanmarks hovedeier, Ameritech, er en av norske NetComs hovedeiere”, skriver Sense.

Vil konkurrere
Sense framhever seg selv som et viktig element for å ivareta konkurransen i det nordiske telemarkedet.

“Som en ny inntrenger i det skandinaviske telemarkedet med et totaltilbud både på fasttelefoni, mobiltelefoni og data, vil Sense Communications kunne være et viktig virkemiddel for å skaffe kundene bedre og billigere tele- og datatjenester. Dette forutsetter imidlertid at konkurransevilkårene blir likeverdige, og at telemyndighetene respekterer de lover og forskrifter de selv har etablert. Dette betyr ikke minst at adgang til samtrafikk over mobilnettene etableres på samme måte som adgang til samtrafikk over fastnettene.”

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse