Annonse


Personkabalen med fusjon

Det vil nå bli leid inn et profesjonelt byrå til å vurdere ledersammensetningen i konsernet.

Det synes åpenbart at Telias nåværende visekonsernsjef Mariann Nivert vil få en sentral rolle. Jan Stenberg uttalte til Telecom Revy i går også at det er et par personer i Telenors toppledelse han har meget stor respekt for.

Mobil-leder
Noe av det mest spennende blir å se hvem som blir leder for mobilvirksomheten. Alt tyder på at lederen blir svenske og at fremste kandidat er lederen for Telia Mobile – Kenneth Karlberg. Det vil ikke forundre oss det minste om fusjonen indirekte har medvirket til Stig Herberns overraskende avgang i telenor Mobil.

ITavisen tror også at visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen (om han selv vil) kan få en sentral stilling i det nye selskapet. Men han fyller 60 år til høsten, og har tidligere antydet at han da tenker å trekke seg tilbake.

Nåværende visekonsernsjefer i Telenor: Terje Thon, Torstein Moland og Fredrik Baksaas er nok de norske ledere som har størst tyngde.

Spennende blir det iallfall for mange Telenor-direktører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse