Annonse


EU kan stoppe fusjonen

Det er høyst sannsynlig at EU vil forlange utsalg av deler av telia og Telenors virksomheter av konkurransemessige hensyn.

Deler må selges?
EU-kommisjonen og ESA er begge orientert om fusjonen. Det er ikke uvanlig at de med en så dominerende markedsaktør på hjemmemarkedet vil stille krav om at deler av virksomheten vil bli solgt ut.

Styreformannen i det fusjonerte selskapet, Jan Stenberg, tror ikke EU og ESA vil stille så sterke krav at Telia og Telenor ikke kan akseptere det.

Kabel-salg?
Men han sier til ITavisen at han heller ikke vil bli overrasket om de stiller krav om at kabelvirksomheten må selges ut. Det har de gjort andre steder i Europa. Dette vil i så fall ramme Telia sterkest. De har en meget betydelig kabelvirksomhet mens Telenor Avidi ikke er noen spesielt tung virksomhet på det området.

Den mest sannsynlige kjøperen til det som de må selge ut er Ameritech via Tele Danmark og Janco Multicom i Norge. Jan Stenberg svarer også på vårt spørsmål om hvem han anser som den sterkeste konkurrenten på det skandinaviske markedet – TeleDanmark/Ameritec.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse