Mobilsommer

Annonse


Mobilkunder på Internett

MobilsommerTelenor lanserer nå sitt nye servicetilbud, “Dine sider”, for alle sine mobiltelefonabonnenter. I følge en pressemelding får man mulighet til å endre abonnementsforholdet, samt bestille produkter og tjenester via Telenors nye internettbutikk.

Bestem selv
Direktør Toril Ressem i Telenors Kundeservice opplyser at mobilabonnentene i en rekke ulike sammenhenger kan fungere som sine egne kundekonsulenter, uten å måtte ta kontakt direkte med Telenor.

– I praksis virker det slik at en mobilkunde kan klikke seg frem til Dine sider og velge en ny abonnementstype, for eksempel fra “RingKontant” til “Privat”. Du kan også forsikre mobiltelefonen din, eller gjøre det mulig å motta e-post på mobilen, i tillegg til flere andre tjenester.

Men nyvinningen betyr ikke at Telenor slutter med den personlige servicen via Kundeservice på telefon 164.

Mange spør
– Vi hadde ca. seks millioner henvendelser fra mobilabonnentene våre i 1998. Mange av disse kan heretter ordnes direkte av den enkelte via “Dine sider”. Målet er å kunne tilby en enda mer effektiv og fleksibel service for kundene, sier Ressem.

Telenor tar sikte på å utvide tjenesten slik at fastnettabonnentene senere i år vil få det tilsvarende tilbudet.

Prøv selv på nomade.telenor.no/dinesider/index.asp

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse