Annonse


År 2000 stopper norsk gass

Svært mange av gassinstallasjonene i Nordsjøen har utstyr fra samme leverandør. Det gjelder blant annet utstyret som brukes til måling og prosesskontroll av gassen til Europa. Dette øker faren for at feil oppstår på flere installasjoner samtidig.

Total stopp i gassleveranser
– Feil på dette utstyret vil kunne gi total stopp i gassleveransene til kontinentet, lyder advarselen fra oljedirektør Gunnar Berge.

En risikoanalyse av dataproblemene ved overgangen til år 2000 som olje- og energiminister Marit Arnstad har fått på bordet, avdekker at konsekvensene kan bli ytterst alvorlige for flere millioner kunder i Europa, melder Aftenposten.

Oversikt over problemene
Årsaken til at oljeselskapene ikke har kommet skikkelig i gang med beredskapsarbeidet mot år 2000 er at selskapene og myndighetene først nå har fått en oversikt over hvilke problemer som kan oppstå.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse