Hüllert, Gøran

Annonse


Perfekt marked på nett

Hüllert, Gøran

Internett-auksjoner appellerer til spilleren i oss og auksjonsformen jeg deltar i her, gir spillegalskapen fritt spillerom. Det er en såkalt ekspressauksjon. Det vil i dette tilfellet si at auksjonen kun varer en time og alle budene starter på en krone.

Utvikler e-handel
Vi sitter sammen med daglig leder Gøran Hüllert i Infinicom for å drøfte hvordan auksjoner på Internett kan bidra til å skape nye veier for varehandelen mellom firmaer, selger og sluttkunde.

Infinicom baserer sin forretningsidé på å utvikle elektronisk handel. Et av de sentrale virkeområdene for firmaet er nettopp auksjoner på Internett.

Annonse


Store i Norden
Infinicom distribuerer programvaren OpenSite her i landet. Dette er en teknologi som utvikler mulighetene for auksjoner på Internett.

Infinicom har brukt denne teknologien til å utvikle en elektronisk auksjonarius for Online Club (OLC) og flere andre i Norge og Danmark.

Følg med på skjermen
Tilfeldighetene vil at OLC akkurat denne dagen tester ut konseptet med Express Auction, en lukket auksjon med tidsavgrenset varighet. Hüllert er minst like engasjert som jeg og byr på både videokamera, MiniDisc og et Olympus Kamera.

Formen er kjapp. Budene legges direkte på web og man har mulighet for å fortsette med automatisk budgivning. Budgiver kan selv følge med på hvor han eller hun står via dataskjermen. Spenningen driver budene oppover.

– Man kan godt starte på en symbolsk pris på en krone, fordi formen driver salgssummen oppover, sier Hüllert.

Reduserer skepsis
Hüllert mener auksjonsformer som denne kan bidra til å redusere skepsisen mot elektronisk handel.

– Folk får se at det fungerer, og at det fungerer på en sikker måte, mener han.

Utfordrer markedet
– Internett-auksjoner vil snu opp og ned på forestillinger vi har med hensyn til handel, priser og prisfastsettelse, sier han.

Internett river ned de fysiske barrierene for auksjon og gjør det mulig å selge alle slags produkter gjennom en markedsplass som muliggjør en dialog fra mange til mange. Slik kan en vare til enhver få riktig pris. Man vil hele tiden kunne teste hva markedet er villig til å betale.

– Prisene vil flyte, men er det en naturlov at priser skal være faste i fremtiden? spør Hüllert retorisk.

Internett-auksjoner vil øke kjøpers makt, mener Hüllert, fordi også en kjøper kan legge ut en melding og be om et tilbud. I reverserte auksjoner er det plutselig laveste prisen som gjelder.

Revolusjon i bransjen
Det er likevel innenfor handel business-to-business at Hüllert ser de fleste mulighetene for forandring. Internett-auksjoner vil kunne endre flere bransjer fullstendig:

– Det er for eksempel en nettside som auksjonerer bort reklamespots for radio og TV. Enkelte tidspunkter er mer verdt enn andre. Alle visste når Starr-rapporten om president Clintons sexeskapader skulle offentliggjøres. Hva om spottene like før og like etter ble auksjonert bort? Ville ikke de være langt mer verdt enn spotter før Gudstjenesten søndag morgen?, lurer Hüllert på.

Markedet vil betale mer
Vi avslutter samtalen. Spenningen er utløst. Jeg har hoppet av budrunden. JVC-anlegget gikk for mer enn fastpris, det samme gjorde PalmPiloten. Kanskje betyr det at begge deler selges for billig i forhold til hva markedet er villig til å betale?

Annonse


Annonse


Annonse