mobil-duo

Annonse


Mobil-Norge ikke skremt

mobil-duoNetComs forretningsadvokat Stein Ove Gordner lar seg ikke skremme av hva som skjer i Danmark. Han tolker den danske telestyrelsens kjennelse dithen, at den ikke åpner for full tilgang slik Sense fikk godkjent i Norske Post og teletilsynet.

– Vi mener det ikke finnes lovhjemmel for roaming med egne sim-kort, for operatører uten egen infrastruktur, sier han til ITavisen.

Håpefulle Telenor
Telenor som ble pålagt full tilgang av det norske post-og teletilsynet, vurderer ikke den danske kjennelsen som et nederlag.

– Sense fikk ikke tilgang på alle punkter og vi ser fram til den politiske behandlingen i Norge, sier informasjonsdirektør i Telenor Mobil Elisabeth Hegg Gjølme

Kan ikke ankesI motsetning til Norge, kan danske teletilsynets avgjørelse ikke ankes opp til politisk nivå. Hvis partene ikke kommer til enighet er siste instans teleklagenemden – tilsvarende Statens teleforvaltningsråd.

– Man kan bringe saken inn for domstolene, men ikke til ministeriet, sier souschef i Telestyrelsen, Petter Møller Nielsen.

Han understreker at Sense er et høringsutkast – og kan således trekke ut, avhengig av om partene kommer til enighet.