Bompengeringen

Annonse


Bomring-tabbe

BompengeringenVedtaket om å overstyre anbudsrunden for å beskytte noen norske arbeidsplasser treffer nå politikerne som en boomerang. Bilister eller skattebetalerne må nå betale regningen på 200 millioner kroner for å legge om bomring-systemet.

Anbudstriks og erstatning
Det amerikanske selskapet Amtech vant anbudsrunden da bomringen skulle bygges våren 1989.

Etter ramaskrik om bevaring av norske arbeidsplasser og en aktiv distriktspolitikk, tok politiske krefter overhånd. Samferdselsdepartementet og daværende samferdselsminister William Engseth (AP) synes det var for ille at et amerikansk firma kunne vinne et anbud over en norsk bedrift fra Selbu.

En liten hake ved det norske tilbudet, i tillegg til at det ikke var konkurransedyktig, var at selskapet valgte en frekvens som man allerede på dette tidspunktet visste snart måtte vike for den digitale-tv revolusjonen.

Ble varslet
– Det ble varslet skriftlig og muntlig til Micro Design, Fjellinjen og Samferdelsdepartementet i klare ordelag om at konsesjonen for bomringen vil måtte vike grunnet europeisk harmonisering av frekvenser for digital tv, sier daværende seksjonssjef for frekvensavdelingen, Tormod Bøe i Post- og teletilsynet.

6,5 millioner, i tillegg til morarenter, måtte Fjellinjen den gang betale i erstatning til den amerikanske bedriften for å annullere bestillingen fra anbudsrunden.

Flau etttersmak
Den fagre distriktspolitikken får nå en flau ettersmak. Ikke bare taper skattebetalerne på erstatningsutbetaling og redusert konkurranseevne. Nå kommer en ny regning på om lag 200 millioner ekstra i frekvensomlegging, fordi politikerne ikke ville lytte til advarslene.

– Uten det politiske presset som oppsto, ville aldri en så uansvarlig investering blitt godkjent, sier Bøe.