Annonse


Telenor-ansatte får mer

Rikslønnsnemda bestemte tirsdag at de ansatte i Telenor får et tillegg på vel 12.400 kroner i lønnsoppgjøret for 1998, skriver Aftenposten.

Forferdelig
Rikslønnsnemndas leder, Ellen Moe, karakteriserer arbeidet med å sy sammen en ny lønns- og arbeidstidsavtale for Telenor “helt forferdelig”. Nemnden måtte begynne helt fra bunnen av, blant annet fordi det var stor uenighet mellom partene.

– Dessuten forelå det ikke noen skisse fra Riksmeklingsmannen etter diverse meklingsrunder, sier Mo.