Annonse


Mye MAS hos IBM

– Avtalen med MAS understreker IBMs strategiske innsats på det voksende markedet for ERP-løsninger, sier adm. direktør i IBM Norge Ole Haaber.

Fullt eierskap
Avtalen omfatter MAS Storbritannia, MAS Direct, og MAS US, ett datterselskap av MAS Storbritannia, samt MAS Norge, MAS Danmark og MAS IG Danmark.

Med avtalen øker IBM sin majoritetsandel i MAS Danmark, og oppnår fullt eierskap i de øvrige MAS-selskapene.

Dybde og bredde
– Ved å styrke ressursbruken på tvers av de to organisasjonene vil vi få synergier i dybden av MAS’ erfaringer på den ene siden, samt bredden og styrken av IBMs erfaringer, spesielt innen elektronisk handel, på den andre siden, sier Haaber.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse