Annonse


Siemens outsourcer til Sonec

Partene har inngått en intensjonsavtale om at Sonec skal overta Siemens elektronikkproduksjon i Oslo. Dato for overtagelsen er 1 mars i år, heter det i en børsmelding fra Sonec.

Maskiner og utstyr
Sonec kjøper maskiner og utstyr fra Siemens for takstverdi og komponentvarelager til bokverdi. Oppgjøret vil skje ved kontant betaling. De tidligere 120 Siemens ansatte ved fabrikken, vil heretter rapportere til Sonec.

Produksjonsvirksomheten som var en del av Siemens AS, Divisjon Telecom produserte i 1998 for cirka NOK 150 mill.

Sonec bykser på børsen
Aksjekursen til Sonec har løftet seg 17 prosent de siste to dagene. Børsverdien til industriforetaket er cirka 300 millioner, kroner etter siste dagers løft.

Produksjonsenheten vil bli videreført under navnet Sonec Oslo ved Siemens lokaler i Oslo. Sonec Oslo vil være et heleiet datterselkap av Sonec ASA.