Annonse


Påbud om håndfri ikke klart

På forsommeren i fjor var mediafokuset om påbud på håndfrie mobiltelefoner stort, og det ble antydet at et eventuelt lovforslag ville foreligge fra 1. april 1999.

Gir ingen garanti
Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Torhild Skogsholm fra Venstre, sier til ITavisen at de tar sikte på å legge frem en stortingsproposisjon innen sommeren.

Samferdselsdepartementet vil som ITavisen tidligere har skrevet ikke garantere at det kommer noe påbud.

Andre har påbud
I alt 16 land har til nå innført et slikt påbud. Danmark er i dag det eneste nordiske land som har vedtatt et påbud, og det trådde i kraft fra 1. juli i fjor.

Annonse