Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nordisk IT ut i verden

TELEGRAM: Nordisk ministeråd utvider neste uke sitt arbeidsområde til også å omfatte IT. Formålet med det nordiske IT-rådet, der Lars Sponheim (bildet) er den norske deltageren, er å få satt i gang konkrete nordiske IT-prosjekter.

Sponheim, Lars

Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Søren Christensen sier til Dagens Næringsliv at det vil være en naturlig og selvsagt oppgave for det nye rådet å utnytte den nordiske kompetansen på IT.

Rådet skal finne områder hvor Norden kan være førende, og skaffe seg konkurransefortrinn internasjonalt.

Digitalisere forvaltningen
Christensen håper også at IT kan være med å styrke de nordiske demokratiene. Han ser blant annet for seg mulige nye løsninger for en digitalisering av forvaltningen som et mulig nordisk satsingsområde.

Et viktig spørsmål Christensen stiller handler om hvordan man skal få nordiske virksomheter til å få innpass på den globale markedsplassen.

Et av virkemidlene han ser for seg i denne forbindelse er stimulering av IT-nettverk. Spesielt mellom mange av de mindre nordiske virksomhetene.

Nytteløse nettverk
I denne forbindelse kan det muligens være på sin plass å minne om at Aftenposten i romjulen meldte at norsk næringsliv og SND har brukt 482 millioner til ingen nytte på å etablere nettopp IT-nettverk mellom små og mellomstore bedrifter i Norge.

Prosjektet ble nedlagt fordi det ikke hadde noen som helst virkning.