Annonse


Bell kjøper mobil

Telekonsernet Bell ble splittet opp i sju mindre selskap av amerikanske konkurransemyndigheter for om lag 20 år siden. Nå har flere av “Baby” Bell”ene markert seg som hissige etter å fusjonere seg opp i størrelse igjen.

Vil ha mobil
I følge Reuters er Bell Atlantic det største på det amerikanske markedet av de opprinnelige Bell-selskapene. Nå vil selskapet ha en fot innenfor det sterkt ekspanderende mobilmarkedet. Dette skal angivelig gjøres ved å kjøpe opp AirTouch.

Ingen av selskapene ville kommentere påstandene om en fusjon til Reuters fredag.Et fusjonert selskap vil bli USAs nest største telekonsern. Fusjonen vil sette press på AT&T når det gjelder mobiltelefoni. AT&T har kjøpt opp flere mindre mobilselskap, men er stadig svakere på mobilmarkedet enn Air Touch.

Base i San Francisco
Air Touch har base i San Francisco. Selskapet har flere partnere i Europa og Asia. Air Touch har også eierandeler i Tysklands største mobilselskap Mannesmann Mobilfunk, som har mer enn fire millioner abonnenter.

AirTouch har vel 11 millioner mobilkunder, mens Bell Atlantic har om lag fem millioner mobilkunder – hovedsakelig på USAs østkyst.

Må godkjennes
En fusjon må godkjennes av amerikanske myndigheter først. Bell Atlantic er fra før av i forhandlinger om å få godkjent en fusjon med GTE.

Dette oppkjøpet er verdsatt til om lag 400 milliarder norske kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse