Annonse


Telestreik for Internett

Og kanskje har de rett: Forleden meldte Aftenposten om en rapport utarbeidet av OECD hvor det blant annet het at elektronisk handel vil utvikle seg hurtigst i USA. Skandinavia vil kanskje følge etter. Europa derimot, vil bli akterutseilt. Teleprisene er for høye.

Streike-epidemi
Internettbrukerne på Kontinentet vil ha en slutt på dette og i land etter land har det vært organisert streik på Internett for å tvinge teleoperatørene til å sette ned prisene, melder Wired News.

Spanjolene var de første. De organiserte streik i september. Italia fulgte opp. De nasjonale teleoperatørene så profitten falt og lovet å senke prisene. Taktikken har spredd seg til internettbrukere i Sveits, Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Storbritannia og Frankrike.

Frankrike som eksempel
Franskmennene organiserte sin streik 13 desember i år, og i henhold til tall oppgitt av den internetttilbyderen Worldnet ble trafikken redusert med 50 prosent. Prisene i Farnkrike ligger på om lag 20 kroner per time om dagen og halvparten om kvelden.

I Frankrike har de sogar dannet sin egen interesseorganisasjon: “Organisasjonen for misfornøyde nettbrukere”.

Organisasjonen jobber for reduksjoner i tariffene om dagen, store reduksjoner i tellerskrittkostnadene om natten og faste priser for storbrukere som surfer på Internett mer enn for eksempel 100 timer per måned. Og medlemmene her har tenkt å gjøre kravene sine til en sak for nasjonalforsamlingen.

Men i likhet med andre teleoperatører i Europa, altså bortsett fra i Spania og Italia, har ikke France Télécom annonsert noen reduksjoner i sine priser, hevder Wired.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse