Annonse


Jesus på børs

Internettselskaper har opplevd et eventyrlig børsår. Flere har mangedoblet selskapsverdien, til tross for at overskuddet lar vente på seg. Siste nytt i bransjen, er rettet mot religiøse internettbrukere.

Fra video til vann
Nettstedet selger alt fra videoer til flasker med vann fra Jordan elven. Tjenesten byr også på en gratis virtuell pilgrimsreise gjennom det hellige riket og en skjermsparer.

Talsmenn for Jesus2000.com sa at hoveddelen av midlene fra emisjonen vil brukes til å dekke enorme markedsføringsutgifter rettet mot kristne surfere. 20 millioner banner-annonser skal spres fram til årtusenskiftet.

Resten av investeringen vil dekke vedlikeholdutgiftene til nettstedet.

Les selv mer på: www.jesus2000.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse