Arkiv

Annonse


Neppe smell for NetCom

ArkivOslo Børs gjorde sin rutinemessige granskning og sendte saken over til Kredittilsynet noen dager etter. Selv om Kredittilsynet ennå ikke er ferdig med sin vurdering, er det lite som tyder på noen kraftig reaksjon.

Neppe reaksjon
– Vi fant ikke voldsomt mye spennende i vår granskning, sier informasjonssjef i Oslo Børs Bernt Bangstad til ITavisen.

Uten å ville utdype kommentaren nærmere, sier Bangstad at han ville bli overrasket om Kredittilsynet vil straffe NetCom i denne saken.

Ledergruppen i NetCom som realiserte sine opsjoner i november i år, solgte ut aksjene til 176 kroner. Ni dager etter sendte adm. direktør Terje Christoffersen ut en børsmelding (profit-warning) om at resultatet nok ikke ville tilfredsstille markedets konsensus-estimater (forventede resultater) og at det ikke ville passere 100 millioner kroner.

NetCom har avsluttet
– Vi har redegjort for forholdet. Vi mener vi fulgte interne og eksterne retningslinjer, og anser saken som avsluttet, sier Terje Christoffersen.

I fjor opplevde NetCom en tredobling av kursen og endte på 179 kroner, etter å ha levert sitt første kvartal med overskudd.

Med jevn økning i ringevolum og kundetilstrømning, har NetCom hold kursen også i år. Til tross for underskudd i 1997, svarte analytikerne med å estimere overskudd på 144 millioner for i år.

En dårlig innside handel
Til tross for at dette kan virke mistenkelig og i beste fall uttrykk for uryddig informasjonspolitikk, tyder mye på at saken koker bort i kålen.

For det første kan det neppe sies at NetCom ledelsen har beriket seg på å holde tilbake informasjon. Gruppen solgte til bunnkurs – 176 kroner – laveste notering i hele november.

Aksjen falt riktignok 23 kroner samme dagen som de dårlige nyhetene ble servert markedet – men fortsatt 16 kroner over ledelsens salgskurs, uten at totalindeksen gjorde nevneverdig løft i tilsvarende periode.

Ette Oslo Børs granskning kan det nå se ut til at inside-saken neppe blir noe smell for NetCom-toppene – og knapt nok en våt kinaputt…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse