Annonse


Homobank på Internett

Steven Dunlap vil skape en kjede av banker som henvender seg til homofile menn og lesbiske. Dette skriver Wired News.

Ikke interessert
Dunlap hevder at amerikansk finansliv ikke er interessert i å støtte investeringer som henvender seg til det homofile markedet. Derfor planlegger han å åpne en kjede av Gay and Lesbian Banks via minibanker plassert på strategiske, homo-vennlige steder over hele USA. Han vil skape et miljø hvor homofile og lesbiske kan utføre sine pengetransaksjoner i en “vennlig atmosfære”.

Øvrige banktjenester skal foregå over Internett og via e-post.

Synliggjøring
Dunlap ønsker ikke bare å skapet et godt bankmiljø for homser og lesber, han ønsker også å synliggjøre hvilke økonomiske ressurser som ligger i det homofile og lesbiske miljøet.

Han viser blant annet til statistikker som forteller at mens 38 prosent av alle amerikanere med datamaskin er koblet opp mot Internett er hele 62 prosent av alle homser og lesber med datamaskin online.

Høylønnte
31 prosent av alle homser og lesber har en inntekt på mer enn 50.000 dollar eller mer enn 380 000 kroner årlig. Han mener derfor det ligger et stort marked her som venter på å bli utnyttet.

Så spørs det om slike tiltak skaper større rom for homofile og lesbiske i det amerikanske samfunnet. Kanskje bidrar slike tiltak til å skape en velfungerende, men isolert ghetto, som lettere kan utsettes for sanksjoner fordi en virkelige frigjøring ikke har funnet sted…