Annonse


E-handel gir kostnadskutt

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har laget en omfattende rapport om økonomisk handel, skriver Aftenposten. Det er her påstanden om at lagerutgifter kan reduseres med 25 prosent blir satt fram.

Optimistisk?
OECD regner riktignok med at dette tallet er optimistisk, men legger til at amerikansk bilindustri allerede har klart å oppnå innsparinger på 20 prosent i lagerhold ved å rendyrke prinsippet om “just in time” – altså at bestandeler i produksjonen levers akkurat i tide til at de skal brukes.

Business-to.business
Det er først og fremst bedriftene som tar i bruk mulighetene e-handel gir. 80 prosent av all elektronisk handel skjer mellom bedrifter, men det er ikke bare redusert lagerhold som gir innsparinger og fordeler. Også bestillinger blir enklere og mer effektive. Elektroniske ordresedler vil for eksempel være lettere å håndtere enn papirordre.

Det amerikanske selskapet General Electric må endre 25 prosent av alle bestillingssedler selskapet mottar på grunn av feil. Når vi så opplyses om at det dreier seg om 1,25 millioner ordre, forstår vi at dette koster mye penger. E-handel kan redusere mengden feil til bare å gjelde to prosent av bestillingene!

E-handel for flere
Netthandelen passer dessuten som hånd i hanske for mange bransjer. Bank og finans er ett eksempel. Her kan kostnadene reduseres med opp til 90 prosent. Reiselivsbransjen kan også oppnå store besparelser – helt opp til 87 prosent – ved å ta i bruk Internett. Software-produsenter kan spare hele 99 prosent på netthandel. Varen kjøpes, bestilles og leveres elektronisk!

Det OECD etterlyser er at kostnadsreduksjonene fører til priskutt, billigere varer for sluttbrukeren. Det har ennå ikke skjedd.

Folk flest
OECD er imidlertid sikre på at vanlige folk vil bruke lang tid ennå før de oppdager fordelene ved e-handel. Dette gjelder i særlig grad europeere.

Amerikanerne, og i noen grad skandinaver, vil føre an i denne utviklingen, skriver Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse