Annonse


482 nytteløse millioner

Hensikten med nettverksbyggingen har vært de aller beste, nemlig å etablere nettverk og samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter. Dermed skulle bedriftene for eksempel kunne samarbeide om innkjøp, markedsføring, produksjon og teknologi, skriver Aftenposten.

Prosjektmidlene kommer dels fra SND og dels fra de deltagende bedriftene.

Evaluert tidligere
Prosjektet ble evaluert for fire år siden, også den gangen uten at man kunne måle noen bedriftsøkonomisk gevinst. Både næringslivet, SND og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, som sto for evalueringen, mente imidlertid at det var for tidlig å trekke noen dramatiske konsekvenser etter bare fire års arbeid.

Samtlige aktører valgte derfor å fortsette prosjektet.

Fra nyttår er det altså slutt. Konsulentselskapet ECON har gjennomført en ny evaluering og har altså ikke klart å påvise noen økonomisk effekt i det hele tatt.

For vanskelig skjema?
For eksempel påpeker ECON at hele 67 prosent av bedriftene som har deltatt i prosjektet ikke engang har greid å fylle ut spørreskjemaet. Dette skyldes at bedriftsledelsen ikke alltid har vært informert om at selskapet deltok i prosjektet, det kan skyldes at kontaktpersonen har sluttet eller at bedriften rett og slett er nedlagt.

Bare 70 av 395 nettverk overlevde det første året, men enkelte bedrifter har sagt at nettverksprosjektet har hatt en gunstig virkning på firmaets økonomi. I de tilfellene der ECON har gått inn og analysert disse firmaenes regnskaper har de ikke kunnet påvise noen positiv effekt.

Gode konsulenttider
Resultatet står i skarp kontrast til SNDS målsettinger om at deres prosjekter skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, skriver Aftenposten som legger til at konsulentene er de eneste som har tjent på dette nettverksprogrammet. 30 prosent av midlene har gått til innkjøp av konsulenter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse