Annonse


Motorola selger bedrift

Dette er et ledd i Motorolas snuoperasjon. En del av avtalen er at Motorola forplikter seg til å kjøpe komponenter fra sin tidligere divisjon til mobiltelefoner og personsøkere.

Avtalen mellom CTS og Motorola innebærer at Motorola kan tjene ytterligere 700 millioner kroner, dersom ulike profitt-kriterier innfris, i følge internettavisen Bloomberg News.

Kjernevirksomheten
Salget er et ledd i Motorolas restrukturering av selskapet. Liknende avtaler og salg er blitt utført det siste året for å få sterkere konsentrasjon om kjernevirksomheten i Motorola-konsernet.

Divisjonen som nå er solgt hadde i 1997 en omsetning på 1,7 milliarder kroner. Kjøperen CTS hadde selv en omsetning på 3,1 milliarder kroner. Kjøpet innebærer dermed at den tidligere Motorola-divisjonen vil stå for om lag en tredel av omsetningen i CTS.

3.600 fra Motorola
CTS har i overkant av 4800 ansatte verden rundt, og vil nå få om lag 3600 ansatte fra Motorola i Kina, Taiwan og Albaquerque i USA. I tillegg vil enkelte ingeniører ved Motorolas hovedkvarter følge med til CTS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse