Annonse


9.000 venter på lønn

– Dette er uholdbart. Man ligger 10.000-11.000 kroner under kolleger som er ferdige med forhandlingene, og dette er veldig provoserende for våre medlemmer, sier forbundsleder Tore Gulbrandsen til NRK.

Skulle få tillegg
Tele- og Dataforbundet gikk ut i streik 11. juni i sommer. Denne gikk til tvungen lønnsnemnd vel en uke senere.

Resultatet ble at de Telenor-ansatte fikk et tillegg på om lag 6.000 kroner, noe som tilsvarer det beløpet LO forhandlet fram med NHO. De lokale forhandlingene med Telenor er ennå ikke avgjort.

Beklager
Leder i Rikslønnsnemnda, Ellen Mo, beklager situasjonen.

– Dette er en konsekvens av at det skjedde et skifte av leder for Rikslønnsnemnda nå i sommer, etter at denne saken var berammet. Dessuten har det vært vanskelig å få dette unna fordi et av medlemmene i nemnda har vært bosatt i Italia i hele høst, sier Mo til NRK.

Hun håper på en avslutning av Telenor-saken på neste møte i Rikslønnsnemda 11. januar.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse