Arnt Sommerlund

Annonse


SOL øker underskudd

Arnt SommerlundSOL har gjennomført omfattende omstruktureringer i høst, der blant at internettselskapet har redusert med 25 ansatte. Nå øker underskuddet mer enn tidligere antatt, melder Dagens Næringsliv.

Underskudd
Til nå har det vært forventet at SOL skulle få et underskudd på 160 millioner kroner i år. Nå opplyser direktør Stein Yndestad i Schibsted at dette anslaget vil øke ytterligere til 180 – 190 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse