Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Tamburstuen anker til ESA

Foto: Jørgen berner Ross

– Vi mener avgjørelsen til departementet er klart i strid med konkurransereglene som Norge har underskrevet på. Vi er lovt en rask ankebehandling i departementet, men vet ikke hva raskt egentlig betyr, sier styreformann Trygve Tamburstuen til ITavisen.

Finansiering?
– Myndighetenes behandling av saken har fått oss til å stille valget av strategisk partner i bero til i januar. Vi er faktisk såpass attraktive at vi har flere å velge mellom. Vi setter igang med fastlinjeopplegget og data + en callbackløsning, sier Tamburstuen til ITavisen knapt et døgn før kirkeklokkene ringer julen inn.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse