Annonse


Frikjent for datainnbrudd

Aktiviteten en slik forespørsel avstedkommer er etter Høyesteretts mening ikke å anse som urettmessig bruk. Dette er begrunnelsen for at Høyesterett frifant datafirmaet Norman Data Defense Systems AS for innbrudd og urettmessig bruk av Universitetet i Oslo sitt nettverk, skriver Aftenposten.

Domfelt to ganger
Norman Data Defense Systems AS er domfelt to ganger i denne saken, både i Herredsretten og i Lagmannsretten. Dommen i Høyesterett er et prestisjenederlag for Økokrim og Universitetet i Oslo som har kjørt saken som prinsipielt viktig.

Dommen ble avgitt med dissens fra to av fem dommere. De to dissenterende dommerne stemte for å avvise anken og la dommen fra Lagmannsretten bli stående.

Bruk etter intensjonene
– Høyesteretts dom er en vesentlig forutsetning for at vi i Norge skal kunne bruke Internett slik intensjonene bak det verdensomspennende nettverket er. Det stiller krav til den enkelte om å beskytte seg når man kobler seg opp mot nettet. Dommen innebærer at tjenester som ikke er beskyttet er offentlige, sa adm. dir. Gunnel Wullstein i Norman Data Defense Systems til Aftenposten etter domsavsigelsen.

Saken startet i 1995 da datafirmaet, som er et av verdens ledende på utviklingen av antivirusprogrammer, gjennomførte et “datainnbrudd” ved anlegget til Universitetet i Oslo etter at NRK Dagsrevyen ønsket å lage en reportasje om datasikkerhet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse