Annonse


Norsk IT til Sverige

Svenske LO-medlemmer har i ett helt år hatt tilbud om å kjøpe datamaskiner gjennom fagbevegelsen.

Grunnen er at de svenske fagforbundene ønsker å skaffe sine medlemmer gode og rimelige datamaskiner, bedre kommunikasjonsmulighetene innad i organisasjonen og heve kunnskapsnivået innen IT blant sine medlemmer.

Unngå klasseskille
Svensk LO har forstått at om man skal unngå et klasseskille og en kunnskapskløft mellom de som kan og ikke kan IT, må fagbevegelsen gi sitt bidrag og sørge for billige PC-er og tilstrekkelig opplæring til sine medlemmer.

Gjør man ikke det risikerer man å sementere klasseskillene slik at de ressurssvake står uten IT-kompetanse og uten fremtid i informasjonssamfunnet. Dette sier Asbjørn Johnsen til ITavisen.

Annonse


Johnsen er markedssjef for Boxicon IT-opplæring. Dette er en avdeling i Boxer Technologies. Dette er firmaet som leverer læreprogrammene som legges ved alle PC-ene som selges til svenske LO-medlemmer. Boxer Technologies leverer læreprogrammer på IT til en lang rekke bedrifter og organisasjoner i Norge, blant annet Det norske bondelaget.

CD-ROM
Læreprogrammene “BoxiconIT” foreligger på CD-ROM, og de er enkle å bruke, forteller Johnsen. Dette fordi de skaper trygghet for brukeren og krever en høy grad av interaktivitet eller medvirkning fra brukerens side.

Samtlige av det svenske LOs to millioner medlemmer vil etter hvert få tilbud om å kjøpe PC. De 50.000 i organisasjonen som allerede har kjøpt PC tilbys også opplæringsprogrammene fra Boxer Technologies.

Hvorfor ikke i Norge?
Siden medio november har Boxer levert over 6.000 opplæringspakker til LO i Sverige, og Johnsen sier at potensialet for de kommende månedene er langt, langt større. Boxer Technologies regner med at omsetningen i år vil ligge på ca 24 millioner.

ITavisen spørs seg om det ikke snart er på tide at Norsk LO begynner å tenke i de samme baner?