Dørum, Einar

Annonse


Dørum stopper Sense

Dørum, Einar

Selv om Post og teletilsynet tvang Telenor til å forhandle med Sense om tilgang til deres mobilnett, lyktes det Telenor å løfte saken opp på politisk nivå. Telenors lobbyisme gir uttelling.

Oppsettende
Post- og teletilsynet (PT) hadde ikke mye til overs for Telenors ønske om å blokkere prosessen.

“Post- og teletilsynet har etter en samlet vurdering kommet frem til at hensynet for å sikre effektiv og ikke-diskriminerende samtrafikk fra et tidligst mulig tidspunkt må veie tyngre enn de hensyn Telenor Mobil har anført for å gi klagen utsatt iverksetting.”

Annonse


Samferdselsdepartementet valgte i dag å overkjøre PTs vedtak.

Telepolitisk
Samferdselsdepartementet begrunner valg av oppsettende virkning med – grunnleggende telepolitisk og markedsmessig betydning.

Ekspedisjonssjef Eva Hildrum bedyrer at klagebehandlingen går hurtig om selve tvisten – tilgang til Telenor Mobil sitt nett -blir endelig avgjort.

Overrasket og skuffet
I en kommentar fra Sense til Samferdselsdepartementet avgjørelse heter det:

“Vi er selvsagt overrasket og skuffet over at departementet overprøver Post- og teletilsynet med hensyn til å gjennomføre samtrafikk, mens klagesaken fra Telenor behandles.”

Styreformann Trygve Tamburstuen i Sense hevder at avgjørelsen er preget av ønsket om å beskytte Telenor. Han hevder videre at vedtaket er i strid med Stortingsmeldingen av siste uke om konkurranse i lokalnettene.