BITT

Annonse


Politikere satser ikke på IT

BITT

Birkelunden Internett (BITT) er en Internett-basert informasjonstjeneste om det som foregår av kulturaktiviteter, næringsvirksomhet, lokalpolitikk etc på Grünerløkka/Sofienberg i Oslo. Tjenesten drives idealistisk, og fungerer både bevisstgjørende i forhold til bydelens identitet og miljøskapende.

Hjelper innvandrere
Entusiastene bak BITT frykter en utvikling mot et klassedelt IT-samfunn. Enkelte har de nødvendige ressursene til å skaffe seg både maskinvare og kompetanse, andre har det ikke.

Dette har BITT ønsket å bøte på ved å tilby kurs i bruk av IT og Internett til ungdom og eldre i bydelen. Særlig synes BITT det er viktig å få med ungdom med innvandrerbakgrunn og de er det mange av i bydelen.

Annonse


Trenger penger
Til dette trenger de et lokale og penger til maskinvare. To ganger har BITT søkt Bydelsutvalget i bydel fem om penger til etablering. Begge gangene har de fått avslag.

I stedet har bydelen valgt å prioritere minigolf på Th. Kittelsens Plass. På møtet i AU i bydelsutvalget 9. desember fikk Christiania Minigolf (CM) tildelt 379.000 kroner. BITT fikk ikke et øre av de 306.5000 kronene de hadde søkt om.

Rydder i nærmiljøet
Lederen i bydelsutvalget Kjell Christian Ask rettferdiggjør avgjørelsen overfor ITavisen med at CM vurderes som et miljøtiltak som lenge har vært ønsket i bydelen. Dette må man sørge for å holde i live slik at plassen ikke forslummes slik det tidligere har vært tendenser til.

Minigolfen har fått pålegg om å fjerne en Moelven-brakke, og erstatte den med en skikkelig bygning med toaletter. Driften nå gir ikke grunnlag for en slik endring og alternativet ville være å stenge, noe bydelsutvalget altså ønsket å unngå.

Det hører med til historien at CM drives som en forretning og er ment å gi avkastning på sikt.

Urealistiske og visjonsløse
BITTs talsmann, Morten Haug Frøyen, er oppgitt og sint.

– Jeg får en følelse av at bydelspolitikerne er både visjonsløse og urealistiske. Tenk bare på hvor viktig det er at folk tilegner seg en viss kompetanse i forhold til IT og hva IT etterhvert vil bety både for utviklingen av det lokale demokratiet og næringslivet i bydelen, sier han til ITavisen.

– Bydelsutvalget bruker selv BITTs sider gratis, og den mer nyetablerte delen av næringslivet på Grünerløkka bruker BITT ivrig.

Idealistisk arbeide
Tjenesten er gratis og alle som jobber der gjør det uten noen annen form for vederlag enn at de skaffer seg kompetanse og et spennende sosialt nettverk. Likevel har altså bydelsutvalget i bydel fem i Oslo ennå ikke funnet tiltaket verdig til pengestøtte.

Ta en titt på sidene: home.wit.no/bitt