Neeb, Morten

Annonse


Positiv til kobbermelding

Neeb, MortenI denne meldingen går departementet inn for en delvis frigivelse av lokal-aksessen i Norge, hvor konkurrerende tilbydere skal ha anledning til å tilby de samme tjenestene som Telenor tilbyr, men hvor abonnentene helt kan skifte operatør og dermed unngå å forholde seg til Telenor.

Prosenter
– Dette er selvfølgelig avhengig av prisen. Vi har selv i våre samtaler med departementet sagt at kostpris pluss 12,5 prosent er akseptabelt, mens Telenor har sagt kost pluss 15 prosent. Det endelige kostnadsbildet er ennå ikke klart. Men det som er helt klart, er at jeg og mine kolleger i Tele2 kommer til å lese nøye gjennom denne stortingsmeldingen, sier Neeb.

Komplisert
Hva er din mening om dette for øvrig, hvis vi går ut fra at prisspørsmålet kan avklares?

– Vi innser jo at det ville kunne by på problemer å få ting til å fungere 100 prosent tilfredsstillende hvis vi skulle få tildelt rå kobber i Telenors nett. Vi snakker da for eksempel om å tilby ADSL til våre kunder på disse kobberlinjene, samtidig som opptil 15 andre operatører tilbyr sine tjenester på samme nett. I en slik situasjon vil det ofte være en fordel at en nettoperatør som Telenor har hovedansvaret for alle linjene. Derfor er dette en av de løsningene vi har diskutert med departementet. Men det er som sagt avhengig av prisen, sier Tele2s Morten Neeb.

3-6 måneder
Samferdselsdepartementet sier i stortingsmeldingen at alternativet med fast aksess også er interessant for de nye aktørene fordi det vil kreve mindre investeringer i egne installasjoner enn det som vil kreves ved full LLUB (Local Loop Unbundling).

Samtidig sier departementet at denne løsningen vil bli tilgjengelig fortere enn LLUB, og refererer til Telenors tall som sier at fast aksess vil ta 3 -6 måneder å utvikle. Dette er også synspunkter som Morten Neeb har forståelse for.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse