Annonse


Nokia styrer økonomien

Veksten i finsk økonomi kommer neste å til å ligge over gjennomsnittet i Europa, skriver Dagens Næringsliv.

Står for en tredjedel
Finland vil også ha den sterkeste veksten i Norden. Dagens Næringsliv henter sine tall fra prognoser fra Mandatum Bank, og i følge disse vil det finske bruttonasjonalproduktet øke med 3,7 prosent neste år.

Tele- og teknologigiganten Nokia står alene for 1,2 prosent av denne økningen, eller en tredjedel av veksten i finsk økonomi.

Annonse
Voksende eksport
Nokia er også helt avgjørende i forhold til veksten i finsk eksport. Uten Nokia ville det nemlig ikke ha vært noen vekst i eksporten i Finland i 1999 i det hele tatt. Denne veksten er beregnet til fire prosent i 1999.

Inflasjonstakten i finsk økonomi lå i november i år på 0,9 prosent mens konsumprisindeksen sank med 0,3 prosent i forhold til måneden før.

Lave oljepriser gir optimisme
Finnene er dessuten optimister: Oljeprisene, som på mange måter har vært motoren i norsk økonomi, ligger på det laveste nivået på tolv år. Dette fører til stabilitet i verdensøkonomien som igjen reduserer inflasjonen og senker rentenivået. Og dette vil finnene nyte godt av.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse