Tollerud

Annonse


Gratis flyvarsel på mobil

TollerudSom den første flyplassen i verden lanserer Oslo Lufthavn AS (OSL) i samarbeid med teleoperatøren Teletopia informasjon om flytrafikken levert direkte til mobiltelefon: Dersom et fly blir forsinket får brukeren automatisk beskjed, med informasjon om ny forventet avgangs- eller ankomsttid, melder Teletopia.

Sevicetelefon
Den nye teletjenesten innebærer at man ved å ringe en egen servicetelefon kan bestille automatisk varsling eller få oppdatert informasjon om akkurat de flyrutene man ønsker. Nummeret 815 50 250.

Systemet kan også gi informasjon om vei- og kjøreforholdene mellom Oslo og Gardermoen. Teletopia har patentsøkt det nye informasjonssystemet som både overvåker trafikken og som distribuerer all relevant informasjon fortløpende til bl.a. mobiltelefonen via SMS-meldinger.

Gratis prøveperiode
I en prøveperiode frem til 15. januar neste år vil varslingstjenesten være gratis. I ordinær drift vil det koste 25 kroner å aktivisere varslingen til mobiltelefonen, mens det ikke vil koste noe å motta meldingene. Å ringe servicetelefonen koster ordinære tellerskritt.

Selv om bare en liten prosentdel av de daglige 700 flyankomster og -avganger er forsinket, er informasjon om flytrafikken på Gardermoen av største betydning for den enkelte reisende.

I tillegg til den nye tjenesten er informasjon om flyankomst- og avgangstider i dag tilgjengelig via NRK Tekst-TV, OSLs hjemmesider på Internett og gjennom personlig kontakt med OSLs flyplassverter over skranke eller per telefon 64 81 00 00.