2000-klokke.gif

Annonse


Finans får år 2000-refs

2000-klokke.gifFinansbransjen ble i oktober spurt av Kredittilsynet om status i år 2000 arbeidet. Nå er det klart at også denne bransjen har mangler og at tiden er inne for å gardere seg mot farer utenfor bedriften, melder Dagens Næringsliv.

Mangler
I et rundskriv som gikk ut fra Kredittilsynet denne uken settes det fokus på fire områder:

 • Kredittrisiko og kundenes betalingsevne er ikke tilfredsstillende vurdert. Bankene må vurdere om kundene kan gå konkurs som følge av manglende år 2000-arbeid.
 • Tiltak for å sikre strømtilførsel og telekommunikasjon er ikke tilfredsstillende utført.
 • Testing av outsourcede oppgaver og felles infrastruktur er ikke kommet langt nok.
 • Beredskapsplaner foreligger foreløpig i begrenset omfang.

  Sanksjoner
  Innen midten av januar skal bedriftene rapportere framdriften i år 2000-arbeidet. Plikten til å rapportere innskjerpers.

  Kredittilsynet skriver at de vil “vurdere sanksjoner innenfor de rammer Tilsynsloven gir overfor dem som ikke har besvart spørreskjemaet i tide”.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse