Annonse


Dyrere e-handel neste år

Det er Finansdepartementet som denne uke bestemte at reglene for betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer kjøpt på postordre fra utlandet skal endres.

Hensikten med regelendringen er i følge departementet å gi lik avgiftsbelastning på varer kjøpt på postordre fra utlandet og varer kjøpt i Norge.

Avgiftsfordel
Etter gjeldende regelverk blir det ikke oppkrevd merverdiavgift i Norge ved innførsel av sendinger av lav verdi. Disse vareleveransene blir i utgangspunktet heller ikke avgiftsbelagt i avsenderlandet.

Utenlandske postordreselskap har derfor hatt en avgiftsfordel ved at de har kunnet selge videoer, CD-er, kosmetikk og andre mindre produkter til norske kunder uten at det oppkreves avgift.

Endringen som skjer fra 1. mars går ut på at avgiftsfritaket for sendinger med lav verdi (kr 200) ikke skal gjelde for postordresalg. All innførsel via postordre vil da bli belastet avgift tilsvarende som ved kjøp i Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse