Annonse


Kvinner er sinker på nett

Hvis man ser på den gruppen som har tilgang til Internett, så er det bare 24 prosent av kvinnene som har brukt nettet de siste 30 dagene. Mens det tilsvarende tallet for menn er 43 prosent, i følge Gallup.

Store aldersforskjeller
Men det er også store aldersforskjeller på bruken av Internett. Gruppen 13 – 19 år er de største brukerne hvis man ser på siste 30 dagers bruk. 64 prosent av denne unge gruppen har surfet den siste måneden.

Nest største gruppe er de mellom 20 og 29 år, der 47 prosent av de med tilgang har brukt nettet den siste måneden. I aldersgruppen 40 til 59 år er tilsvarende tall 29 prosent, mens det for de over 50 år bare er 3 prosent.

Skolegang avgjør
Skolegang og utdanning ser også ut til å være avgjørende for i hvilken grad man er aktive på Internett.

Over halvparten (51 prosent) av de som har universitets- eller høyskoleutdanning har brukt Internett de siste 30 dagene. 27 prosent av de med videregående skole har vært på nett i samme periode, mens tallet for de med grunnskole er 24 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse