Teleallianse

Annonse


ElTele svekker Telenor

Teleallianse

Partene har i flere måneder forhandlet fram avtalen som vil øke tjenestespekteret for begge parter. Men på lengre sikt kan de bli konkurrenter.

Klart fra nyttår
Avtalen som innebærer at NetCom får tilgang til ElTeles aksessnett, mens ElTele kan selge NetComs mobiltjenester, skal tilbys bedriftskunder rett etter nyttår.

– Vi tror dette kan rokke ved maktbalansen i telesektoren. Det er viktig å kunne tilby kunden en totalløsning med både mobil og fastlinje, sier administrerende direktør Svein Erik Simensen i ElTele Østfold.

Annonse


Kamerater eller konkurrenter?
ElTele har lenge vurdert å bygge et eget mobilnett hvis konsesjonskravene blir senket til fire byer. France Telecoms inntog på eiersiden i år, har gjort disse planene meget aktuelle. Dette vil gjøre NetCom til en bitter konkurrent.

– Det er en av grunnene til at forhandlingene tok såpass lang tid, sier Simensen.

Bra nok gevinst
Den endelige avtalen forhindrer ikke ElTele i å bygge eget nett.

– Gevinsten er større enn risikoen, sier han til ITavisen.