Annonse


25 % flere på nett i 1999

Gallup har i forbindelse med tallene for nettbruken i desember dristet seg til å komme med noen prognoser for 1999.

Tilgang
Gallup tror det totalt sett vil være to millioner mennesker i Norge med Internett tilkobling i 1999. I desember i år var det tilsvarende tallet 1.682.000. Det vil i så fall representere en økning på 25 prosent.

Men ikke alle med tilgang vil bruke nettet verken daglig eller månedlig. Gallup tror at vi i løpet av 1999 vil komme opp i 1,4 millioner månedlige nettbrukere i Norge. I desember i år er det tilsvarende tallet 1,2 millioner.

Flere husstander
Videre estimerer Gallup at 600.000 husstander vil ha Internett-tilkobling i desember 1999. I dag har om lag 450.000 hustander tilgang til nettet.

ITavisen har tidligere skrevet at man trolig vil passere en halv million hustander med Internett-tilkobling når årets julegaver åpnes.