Annonse


Verre for Norman

I følge en melding til Oslo Børs blir omsetning og resultat i 4. kvartal 1998 lavere enn det som tidligere ble meddelt markedet. Norman ASA er et holdingselskap, med en rekke tilknyttede datterselskaper innen utvikling og salg av satasikkerhetsprodukter.

Utsatt prosjekt
Estimatet for 4. kvartal viser en omsetning på 42,5 millioner kroner. Driftsresultat ligger på minus 48,5 millioner inkludert ekstraordinære kostnader på 31,5 millioner kroner.

Inntektssvikten skyldes hovedsakelig utsettelse av beslutning i et større prosjekt.

Kursendring
I følge pressemeldingen er styret i Norman ASA, som ble valgt på en ekstraordinær generalforsamling 11. november, av den oppfatning at det er nødvendig å gjennomføre en restrukturering for å sikre fremtidig lønnsomhet.

Annonse
“For å møte den nye situasjonen offensivt har styret vedtatt betydelige kostnadsreduksjoner for å oppnå et tilfredsstillende kostnads- og resultatnivå. Dette innebærer reorganisering og slanking av organisasjonen samt ekstraordinær nedskrivning av goodwill”, heter det i meldingen.

Nedskriving
I forbindelse med den planlagte restrukturering har styret besluttet å gjennomføre en ekstraordinær nedskrivning av goodwill på 17 millioner kroner, og en ekstraordinær avsetning på 14,5 millioner kroner i forbindelse med restruktureringen.

Etter disse ekstraordinære avskrivningene vil selskapet ha en bokført egenkapital på ca. 90 mill. kroner og likvide midler på ca. 50 mill kroner.

Strategi i januar
“Styret er videre av den oppfatning at selskapets strategi må endres for å sikre selskapets lønnsomhet fremover”, meldes det fra Norman.

I den sammenheng vil det bli invitert til en presentasjon medio januar 1999 der fremtidig strategi vil bli presentert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse