Teleallianse

Annonse


Telekonkurransen styrkes

Teleallianse

ElTele har forlengst varslet at de selv vil tilby telefonitjenester til bedrifter knyttet til deres aksessnett i løpet av 1999. Samarbeidsavtalen med NetCom innebærer at de kan tilby slike tjenester via ElTeles aksessnett.

Etter det vi forstår hindrer ikke samarbeidsavtalen at de to operatørene konkurrerer på fastnett-telefoni, mens de samtidig samarbeider på mobilsiden.

Eget mobilnett
ElTele har tidligere signalisert at de ønsker å bygge et mobilnett dersom konsesjonskravene endres i retning av krav til eget nett i bare fire byer. NetCom-avtalen vil ikke hindre ElTele i å ta en slik beslutning på hvilket som helst tidspunkt.

Avtalen mellom de to operatørene er på disse områdene et godt eksempel på pragmatismen i telebransjen hvor man samarbeider på ett område og slåss på et annet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse