Herbern, Stig ny1

Annonse


Julegave til Telenor Mobil?

Herbern, Stig ny1

Selv om Post- og teletilsynet (PT) tvang Telenor til å forhandle med Sense om tilgang til deres mobilnett, lyktes det Telenor å løfte saken opp på politisk nivå. Saken om oppsettende virkning behandles nå med ekspressfart.

Oppsettende
PT hadde ikke mye til overs for Telenors ønske om å blokkere prosessen.

“Post- og teletilsynet har etter en samlet vurdering kommet fram til at hensynet for å sikre effektiv og ikke-diskriminerende samtrafikk fra et tidligst mulig tidspunkt må veie tyngre enn de hensyn Telenor Mobil har anført for å gi klagen utsatt iverksetting.”

Annonse
Samferdselsdepartementet som også skal behandle hovedspørsmålet – Telenors plikt til å gi tilgang til mobilnettet – har valgt å prioritere spørsmålet om oppsettende virkning.

Store konsekvenser
Ekspedisjonssjef Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet, begrunner deres prioritering av anmodningen om oppsettende virkning med at det vil medføre ”store konsekvenser for partene”.

– Vår avgjørelse bør være klar før jul, sier hun.

Når det gjelder anken om hovedspørsmålet venter Samferdselsdepartementet på at PT har ferdigbehandlet saken.

Uredd og positiv
Styreformann i Sense communications Trygve Tamburstuen, hevder at han ikke er overrasket over at saken om oppsettende virkning behandles før jul.

– Jeg er positiv og optimistisk til den videre behandling av spørsmålet, sier han til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse