Annonse


Årets sikkerhetsprodukt

Norske Norman Data Defense Systems er et selskap som har spesialisert seg på å tette sikkerhetshull i datasystemer, og da først og fremst de mange hullene som Microsoft etterlater seg i de forskjellige Windows-variantene.

Tidligere eksisterte Norman Access Control (NAC) bare for Windows 95. Nå foreligger også versjoner for NT og Windows 98

Mange bruksområder
Du kan bruke NAC hvis du ønsker at dine data skal være sikre selv om din laptop blir stjålet eller om du mister kontroll over den på annen måte. Du kan ellers bruke NAC til å hindre at folk går inn i oppstartsprosessen til PC-en for å endre eller stoppe den, eller hindre at noen prøver å starte PCen fra en diskett, og på den måten få uautorisert adgang til filsystemet.

Annonse
Du kan også hindre at noen kopierer data som ikke skal kopieres, enten det er et avsnitt i en tekst eller en hel harddisk. Og for øvrig har NAC en lang rekke andre sikkerhetsfunksjoner, inkludert smartkortleser – og alt kan enten styres av den lokale bruker eller sentralt fra en systemadministrator.

Lettere å sove
Man kan selvfølgelig lure på hvorfor en nettverksorientert leverandør som Microsoft ikke er opptatt av alle de farene som nettilkobling kan innebære.

Men med produkter som NAC er det mulig for brukere og administratorer å sove litt lettere om natten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse