Apenes, Georg

Annonse


Staten vil datasjekke deg

Apenes, GeorgStortinget vedtok i mars i år en ny sikkerhetslov. Og nå er de nye rutinene som skal følge opp loven ute til høring. Men Datatilsynet var ikke orienterte, melder Aftenposten.

Personkontroll
I løpet av et år blir 50.000 nordmenn gjenstand for grundig personkontroll, fordi de skal utføre et arbeid som krever en sikkerhetsklarering.

Sikkerhetsstaben i Forsvarets overkommando tilbyr departementene og andre etater å overføre elektronisk sensitive personopplysninger fra en rekke databaser, straffesakregistret, bøteregisteret og overvåkingssentralens register.

Misbruk?
Datatilsynet har bedt om å få oversendt forslaget til nye rutiner. Et av de spørsmålene som skal undersøkes er om dette medfører økt fare for at sensitive opplysninger kommer på avveie eller blir misbrukt.

Sikkerhetsstaben vil sørge for at informasjonen blir kodet (kryptert). Tilbudet til etatene innebærer at de kan låne en krypto-enhet og en datamaskin (PC) med tilhørende programvare.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse