Annonse


BI gjør en U-sving

Avtalen omfatter samtlige studenter, vitenskapelig ansatte og forelesere i kurs ved BI. USofts programmer vil fungere som verktøy for BIs utvikling av internettapplikasjoner og vanlige klientapplikasjoner.

På nyåret
Avtalen inkluderer bruk, konsulenttjenester og støtte, og gir BI rett til å ta programmene i bruk i sammenheng med prosjektoppgaver utført for en tredjepart når dette er en del av undervisningsopplegget. Kontrakten ble undertegnet i midten av september og iverksatt fra midten av november. BI vil være fullt ut operative på USofts programmer når vårsemesteret begynner på nyåret.

USoft vil være tilgjengelig for studentene ved terminalrommet på de læresteder som har kurs der USoft benyttes. Lisensen gir BI bruksrett, systemet eies av USoft Scandinavia AS.

Relevant og brukervennlig
I sin redegjørelse la Rangvald Sannes ved BIs Institutt for Teknologiledelse vekt på årsakene til at Bi valgte USoft. Sannes sa for eksempel at USoft har en faglighet som passer BIs temaer og pedagogikk.

Systemet er dessuten brukervennlig – det er like enkelt å bruke som en moderne desktopdatabase, funksjonaliteten er høy og forutsetter lite eller ingen teknlogikunnskap for å komme i gang med utviklingen av egne applikasjoner på Internett, for bare å nevne et mulig eksempel.

Programmene blir dermed særdeles enkle å bruk når studentene skal utvikle prototyper for prosjektoppgaver i samarbeid med eksterne partnere.

PR-effekt
For USoft har avtalen med BI en mangfoldig verdi, sier direktør Per Ljåstad. For det første gir det store antallet BI-studenter stor spredning av kompetanse på USoft, for det andre vil en slik spredning gi en skikkelig PR-effekt. Dessuten er avtalen utformet slik at jo flere studenter som tar i bruk USoft, jo større utbytte for firmaet av samme navn.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse