Sponheim, Lars

Annonse


IT Fornebu – ingen hast

Sponheim, Lars

Flertallet i komiteen holder fast ved tidligere innstillinger om at områdene på Fornebu ikke skal selges før det er lagt fram en total oversikt som viser intensjonene med IT-senteret, melder Dagens Næringsliv.

Irritert på Sponheim
Ap og FRP er lite tilfreds med Sponheims planer om å legge ut Koksa-området til salgs, med mindre totalplanen for ”Fornebu Valley” foreligger.

Telenor er i dag den eneste som har kjøpt eiendom på Fornebu. Ericsson i Norge dropper planene om å flytte til IT-Fornebu, etter at de kjøpte en 39 mål stor tomt i Asker.

Det hersker fortsatt stor usikkerhet om ulike utdanningsinstitusjoner – for eksempel Universitet i Oslo – vil følge med på flyttelasset.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse