Dørum, Einar

Annonse


Dørum overtar Sense-sak

Dørum, EinarDermed har Telenors lobbyisme ovenfor myndighetene begynt å vise resultater.

Sense og styreformann Trygve Tamburstuen rystet Telenor og NetCom, etter at Post og Teletilsynet åpnet for aktører uten eget mobilnett.

Het potet
Telenor anket avgjørelsen med anmodning om oppsettende virkning. Post- og teletilsynet svarte kontant med blankt avslag på anmodningen. Anken om vedtaket er fortsatt under behandling.

Arbeiderpartiets talsmann for samferdselspolitikk – Karl Eirik Schjøtt-Pedersen – sendte den 16. november brev til samferdselsminister Odd Einar Dørum der han ber regjeringen ta Sense-saken opp i Stortinget

Annonse
Lobbyisme lykkes
I brevet fra departementet til mobiloperatørene – Sense, Telenor Mobil, NetCom og Telia – heter det at etter en helhetsvurdering skal saken deretter behandles i Samferdselsdepartementet.

Avgjørelsen begrunnes med :

– …er av telepolitisk og prinsipiell art, og omfatter samtidig konkurransemessige forhold i telesektoren. Det er således klart at Statens teleforvaltningsråd ikke vil være rett klageorgan.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse