Annonse


Vegvesenet velger Geodata

I følge en pressemelding fra Geodata inkluderer rammeavtalen alle programvareprodukter og tilhørende tjenester. Avtalen vil gi Statens vegvesen en felles plattform for innkjøp av GIS-produkter og -tjenester, som kurs og konsulentbistand.

Dekker analysebehov
Avtalen er spesielt tenkt å dekke etatens behov for avanserte analyseverktøy i forbindelse med utredning av ulike planalternativer. Avtalen omfatter programvare fra ESRI som Arc/Info, ArcView, MapObjects og SDE, samt ESRI’s verktøy for Internett/intranett.

Geodata AS peker i pressemeldingen på at denne avtalen er av strategisk betydning, siden de mener den vil gi et tettere samarbeide med Statens vegvesen og bidra til bedre løsninger for hele transportmarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse